+31(0)627361806 info@eenstapverder.nl

Rekenbegeleiding

Herkent u dit? Leerlingen kunnen veel moeite hebben met rekenen zoals weinig getalbegrip, tafelsommen onthouden(automatiseringsproblemen) en lezen van opdrachten.

Dan is het kind gebaat bij ondersteuning op dit gebied. De begeleiding heeft twee doelen:

  1. Instructie en oefening van rekenkennis.
  2. Ontwikkeling van de cognitieve functies die nodig zijn bij dit kind op rekengebied.

Denk aan ruimtelijke oriëntatie, inzicht in concepten tijd en snelheid, leren een stappenplan te maken bij Cito sommen.

Werkwijze: bij de aanpak onderzoek ik het probleem op rekengebied door observatie, testen/toetsen  en gesprekken met leerling, ouders en leerkracht.  Bij de interventie kijken we naar wat dit kind nodig heeft op deze school en wat de leerkracht wenst. Vervolgens wordt er een plan gemaakt met doelen volgens richtlijnen ERWD (protocol ernstige reken- en wiskunde problemen).

Een goede samenwerking met leraar en ouder is belangrijk om de begeleiding te doen slagen. Als geregistreerd remedial teacher ben ik tevens behandelaar ERDW en  binnen onderwijs-zorgstructuur de behandeling uitvoeren op niveau 3 en 4.  Als je op het VMBO of MBO zit ben je ook welkom voor rekenondersteuning.