06 27361806

Remedial teaching voor de basisschool.

Remedial teacher betekent ‘leraar die verbetert’. De remedial teacher verleent hulp bij achterstanden, hiaten in de leerstof of bij aandacht, werkhouding- of geheugenproblemen.
Dit kan zijn op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling, cognitie en motoriek. Daarnaast is remedial teaching mogelijk als begeleiding voor hoogbegaafden.  Volwassenen die Nederlands willen leren of Nederlands als tweede taal hebben zijn ook welkom.

Met remedial teaching komt uw kind een stap verder. Het is tijdelijke en intensieve begeleiding gericht op de hulpvraag. Achterstand op het gebied van taal, woordenschat, rekenen en schrijven wordt door extra uitleg en oefening weer ingehaald. Hierbij worden ook werkhouding, aandacht en geheugen betrokken.

Vind uw kind het bijvoorbeeld moeilijk om tafelsommen te onthouden of heeft het moeite met inzichtelijk rekenen? Met remedial teaching help ik kinderen om weer plezier in het rekenen te krijgen en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Als er sprake is van faalangst dan stimuleer ik uw kind door middel van gesprekken, spel en positieve feedback en help het verder nadat de blokkade weggehaald is.