06 27361806

Begeleiding op scholen

Naast een hulpvraag vanuit ouders en kinderen kan ik ondersteuning bieden bij passend onderwijs. Dit is maatwerk en gebeurt in overleg met de leerkracht of intern begeleider.

De invulling hiervan kan bestaan uit:

  • Ontwikkelingsgerichte begeleiding. Zoals bij kinderen die moeilijk leren of met het Syndroom van Down of ASS. Dit kan in het voortgezet onderwijs ook per groep, bij stroom 1 of 2.
  • Medebehandeling van ERWD (ernstige rekenproblemen en dyscalculie). Voor jonge kinderen is er een specifiek programma voor getalbegrip/seriatie.
  • Het afnemen van een leervermogen-onderzoek voor jonge en oudere kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Hierbij is de vraag is niet: wat kan het kind? Maar: op welke manier leert het kind en welke leermogelijkheden heeft het?

Remedial teaching als individuele begeleiding van kinderen kan ook plaatsvinden op school. Hiervoor is instemming nodig van de school.