06 27361806

Verloop van de begeleiding

Als ouder heeft u misschien vragen over de inhoud, kosten en het verloop van de begeleiding. In een eerste gesprek hoop ik uw vragen te kunnen beantwoorden, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer u kiest voor mediƫrende begeleiding en/of remedial teaching, volgt een gesprek met de leerling en met andere betrokkenen. Mijn ervaring is dat samenwerking met ouders en school de beste resultaten geeft. We starten met een pedagogisch-didactisch onderzoek bij RT en stellen een begeleidingsplan op met duidelijke doelen. Vervolgens kan er gestart worden met de remedial teaching.

Na twee weken informeer ik u telefonisch contact de voortgang van de begeleiding. Ook krijgt u een logboek met wat er gedaan is en de opdrachten die u met uw kind kan doen. Na twaalf tot veertien weken volgt een evaluatiemoment waarin we met alle betrokkenen de voortgang bespreken en wat de gewenste vervolgstap is. Zo kan er bijvoorbeeld, wanneer er onvoldoende vooruitgang te zien is, een doorverwijzing volgen naar een orthopedagoog.