06 27361806

Denken kun je leren

Als er naar voren komt dat een kind op meerdere gebieden achter​op raakt, is aan te bevelen om eerst in te zetten op het versterken van de denkvaardigheden. De methode van Feuerstein is hierbij een uitstekend middel.

Methode Feuerstein

Cognitie is een ruim begrip voor denken, waarnemen en de ontwikkeling daarvan. Het zorgt ervoor dat ieder op zijn manier de wereld om hem heen organiseert. Die informatie vanuit zijn omgeving wordt opgenomen, verwerkt en toegepast. Professor Reuven Feuerstein en anderen, ontwikkelden een succesvolle benadering om denk- en leervermogen duurzaam te veranderen. Deze positieve visie gaat uit van tussenkomst van een mediator (ouder, leraar of begeleider). Hierbij staat de interactie centraal. Door het stellen van vragen denkt het kind na en komt zelf tot oplossingen. Het kind leert denken over ‘hoe hij leert’. Er worden cognitieve functies ontwikkeld en het kind doet nieuwe leerprincipes op. Belangrijk is de toepasbaarheid in andere situaties. De hulpmiddelen, ook wel instrumenten genoemd, vinden toepassingen in het onderwijs en in de praktijk. De mediator sluit aan bij het kind /de jongere zijn belevingswereld en interesses. Door het stimuleren van denkvaardigheden door middel van spel, het maken van een werkblad of taak kan het kind een volgende stap zetten op de weg van zijn ontwikkeling.

 

“Als je niet bereid bent om naar de sterke punten van je leerling te kijken kijken, raak dan hun zwakke punten niet aan”.

“Kan niet bestaat niet! Al is er een plafond van leren, dan ken ik hem niet.”  Professor Feuerstein.