06 27361806

Huiswerkbegeleiding

Wil jij leren:

  • weten op welke manier jij het beste leert?
  • leren plannen, zodat je tijd overhoudt voor werk en leuke zaken?
  • tips om lesstof beter te onthouden?
  • betere cijfers halen?

Geef je dan op voor huiswerkbegeleiding! Jij blijft zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Je ouders zijn op een positief stimulerende manier hierbij betrokken.

Voor ouders is er een informatie-uur aan het begin van de huiswerkbegeleidingsperiode. De tijden hiervan komen op de website te staan.