06 27361806

Rekenbegeleiding

Kinderen kunnen veel moeite hebben met rekenen. Ze hebben bijvoorbeeld weinig getalbegrip, automatiseringsproblemen en kunnen geen tafels onder de knie krijgen. Sinds 2015 ben ik behandelaar ernstige rekenproblemen en dyscalculie: ERWD.

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-/ en wiskundekennis.

In de rekenbegeleiding bied ik hulp op rekengebied, remedial teaching en het aanreiken van leerstrategie├źn. Daarnaast stimuleer ik de ontwikkeling van de cognitieve functies die nodig zijn bij het rekenen. Zo leert een kind bijvoorbeeld meerdere bronnen van informatie te gebruiken bij een Cito som of krijgt een kind meer inzicht in relaties, zoals tussen tijd en snelheid.

De rekenbegeleiding is voor rekenniveaus 1S, 1F, 2S en 2F. U kunt ook bij mij terecht voor het afnemen van rekentesten, zoals de screeningstest dyscalculie en het rekenonderzoek van RD4 (groep 4 – klas 2 Voortgezet Onderwijs).