06 27361806

Remedial teaching:

Remedial teaching helpt om uw kind weer vooruit te komen.  Een tijdelijke, intensieve begeleiding gericht op dat ene probleem zorgt dat de achterstand weer ingehaald wordt. Dit kan zijn op het gebied van lezen (woordenschat ,NT2), rekenen, schrijven, werkhouding en geheugen. Ook  volwassenen die Nederlands willen leren lezen of schrijven kunnen zich aanmelden. Het is anders dan bijles, dit is hulp  gericht op de lesstof per vak.

Remedial teacher betekent letterlijk “leraar die verbetert”. De remedial teacher verleent hulp bij achterstanden, hiaten in het leren of de leerstof en bij gedragsproblemen.  Soms is er faalangst in het geding, dan stimuleren we het kind op een positieve manier en door middel van gesprekken, spel en begeleiding op maat, helpen we hem (lees ook haar) weer verder op weg nadat de blokkade weggehaald is. Remedial teaching kan plaatsvinden op school, maar ouders kunnen ook individuele begeleiding inschakelen voor hun kind. Ik werk in een straal van 25 km vanuit mijn woonplaats.

Materialen die gebruikt worden: spellen, digitale abonnementen op Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip en Junior Einstein. Daarnaast  methoden, materialen en werkbladen.