+31(0)627361806 info@eenstapverder.nl

 

 

Remedial teaching Cito

Remedial teaching

Remedial teacher betekent letterlijk “leraar die verbetert”. De remedial teacher verleent hulp bij achterstanden, hiaten in de leerstof  of bij aandacht, werkhouding- of geheugenproblemen.

Dit kan zijn op de volgende gebieden:

  • Sociaal en emotionele ontwikkeling
  • Cognitie
  • Motoriek

Met remedial teaching komt uw kind een stap verder. Het is tijdelijke en intensieve begeleiding gericht op de hulpvraag van uw kind.  Achterstand op het gebied van spelling, begrijpend lezen en woordenschat, rekenen en schrijven wordt door extra uitleg en oefening weer ingehaald. Hierbij worden ook werkhouding, aandacht en geheugen betrokken. Ook volwassenen die Nederlands willen leren lezen of schrijven kunnen zich aanmelden.

Vindt uw kind het moeilijk om tafelsommen te onthouden of heeft hij moeite met Cito sommen? Ik help veel kinderen om weer plezier in het rekenen te krijgen en daardoor zelfvertrouwen .

Soms is er sprake van faalangst dan stimuleren we het kind op een positieve manier door middel van gesprekken, spel en positieve feedback helpen we hem  (lees ook haar) verder nadat de blokkade weggehaald is. Remedial teaching kan ook plaatsvinden op school, als deze ermee instemt, maar ouders kunnen ook individuele begeleiding inschakelen voor hun kind. Ik werk in een straal van 25 km vanuit mijn woonplaats.