+31(0)627361806 info@eenstapverder.nl

Denken kun je leren

Kinderen en jongeren hebben verschillende manieren van denken en leren, ze hebben verschillende breinen. Dyslexie, dyscalculatie o ADHD/ADD zie ik niet als een ‘etiket’ maar als een andere manier van informatieverwerking en hoe je leert. Deze obstakels kunnen zelfs overkomen worden. Als mediator sluit ik aan bij het niveau en de belevingswereld van het kind/de jongere en daag ik hem uit om nieuwe leerervaringen op te doen. Door vragen te stellen bij het maken van opdrachten of spellen wordt hij geprikkeld om na te denken over de oplossing. Zo worden deficiënte functies geremedieerd. Belangrijk is dat het geleerde toepasbaar is in vele situaties, we maken een bruggetje (bridging) naar de praktijk of leerstof. Dit wordt mediërend leren genoemd. Kinderen ‘leren te leren’.

Cognitie is een ruim begrip voor denken, waarnemen en de ontwikkeling daarvan. Het zorgt ervoor dat ieder op zijn manier de wereld om hem heen organiseert. Die informatie vanuit zijn omgeving wordt opgenomen, verwerkt en toegepast. Hierbij speelt de leraar, ouder of remedial teacher als mediator een belangrijke rol om veranderingen in het denken te bewerkstelligen.

Bij de begeleiding gebruik ik verschillende visies en methodes van ontwikkelingspsychologen. Een deel bestaat uit het afnemen van een leerbaarheidsonderzoek, waarin de sterke/zwakke denkvaardigheden in kaart worden gebracht in een leerprofiel. De benadering is op het leerproces gericht met als doel, de leer/denkvaardigheden te ontwikkelen en deze duurzaam te veranderen. Executieve functies zoals werkgeheugen en processen die belangrijk zijn voor het aansturen van leren en gedrag zijn hierbij betrokken. Het effect is zichtbaar door vooruitgang op meerdere gebieden. Bij de interactie is stellen van vragen aan het kind  belangrijk om te observeren en te horen hoe  het kind/de jongere nadenkt en tot een oplossing komt bij een taak.  We stimuleren deze denkvaardigheden ook door het doen van een spel, het maken van een werkblad of opdracht. Zo kan het kind een volgende stap zetten op de weg van zijn/haar ontwikkeling.  Er wordt bewust ingezet op het leren van. Het leerproces is immers bepalend voor wat je straks in je latere leven nodig hebt!

“If you believe, you will achieve”

“niet kunnen bestaat niet, al is er een plafond van leren dan ken ik hem niet.”