+31(0)627361806 info@eenstapverder.nl

Werkwijze

 

Als ouder hebt u misschien vragen over inhoud, kosten en verloop van de begeleiding. In een eerste gesprek hoop ik uw vragen te kunnen beantwoorden, hier zijn geen kosten aan verbonden.  Dan volgt een keuzemoment.

Wanneer u kiest voor mediërende begeleiding en/of remedial teaching dan volgt een gesprek met de leerling en met andere betrokkenen.  Mijn ervaring is dat samenwerking met ouders en school de beste resultaten geeft.

Vervolgens komt er een:

  • pedagogisch didactisch onderzoek bij RT
  • handelings- of begeleidingsplan met duidelijke doelen
  • remedial teaching of begeleiding
  • evaluatie en vervolgstap

Na twee weken heb ik telefonisch contact over de voortgang. Ouders krijgen een logboek wat er gedaan is, hierin staan ook opdrachten die ze met hun kind kunnen doen. Ik werk graag  met spellen, materiaal (werkbladen) of op de computer/tablet, zodat uw kind motivatie en plezier heeft om iets te leren. Na 12 -14 weken volgt bij remedial teaching een evaluatie moment waarin met betrokkenen wordt besproken wat de voortgang is en wat de gewenst vervolgstap zal zijn.

Indien er uit het intake gesprek of onderzoek naar voren komt dat een kind moeilijk leert, de motivatie ontbreekt of er andere belemmeringen zijn om de informatie op te nemen, is aan te bevelen om eerst in te zetten op het versterken van de denkvaardigheden.  We werken dan door middel van werkbladen van Feuerstein. Dit is voor een langere periode  omdat er een nieuwe denkstructuur moet worden ontwikkeld, dat laatste is afhankelijk van de hulpvraag en de leerbaarheid van het kind.